educació inclusiva

Estàndard

La setmana passada, en motiu de la setmana mundialper a l’educació Inclusiva, als vespres de la 2 es va debatre entorn a l’escola inclusiva. En el darrer curs escolar, gairebé 400 alumnes amb necessitats educatives especials a Catalunya han hagut de canviar-se de l’escola ordinària a un centre d’educació especial. I és que, la manca de recursos econòmics i de personal, estan posant en risc la inclusió a les escoles ordinàries.

Aquí teniu l’enlaç:

educació inclusiva

alumne amb discapacitat motriu: l’organització a l’aula II

Estàndard

Quan a l’aula hi ha alumnes amb discapacitat motriu és aconsellable tenir en compte els següents aspectes:
- Facilitar el desplaçament tot ubicant les taules, els armaris i altres mobles.
- Les prestatgeries, els penjadors, la pissarra… a certa alçada per facilitar l’ús.
- Ubicació a prop de la porta per facilitar les entrades i les sortides.
- Si situem l’alumne davant de la classe, facilitem que pugui estar més atent i vegi millor la pissarra i altres materials.
- Fàcil accés als materials de l’aula.
- Quan s’utilitza l’ordinador cal parar atenció i observar que la llum no provoqui reflexes a la pantalla.

Alguns aspectes a tenir present en el seu procés d’ensenyament i aprenentatge:
- Necessiten més temps per a realitzar qualsevol tasca. S’ha de respectar el seu ritme i preveure una major durada de les activitats proposades.
- Tenir en compte que la fatiga a nivell motriu pot condicionar l’atenció i el rendiment en general.
- Incentivar l’aprenentatge sense que activitats motrius siguin un obstacle pels aprenentatges curriculars.
- Donar importància al treball autònom.
- Concedir importància a la repetició.
- Oferir les ajudes necessàries i treure-les quan ja no fan falta.

Estratègies de gran valor interpersonal que ajuden a la formació de la identitat dels alumnes, faciliten el procés d’ensenyament i aprenentatge i donen sentit al saber estar a l’aula:
- Tractar a l’alumne amb naturalitat en la seva diferència.
- Acceptar les ajudes metodològiques o de materials.
- Propiciar que se senti acompanyat en el procés educatiu tot compartint necessitats i punts de vista.
- Aportar confiança per tal de que se senti còmode.
- Compartir la responsabilitat de l’educació de l’alumne amb altres professionals i la família.

motriu

la salut emocional d’infants i adolescents

Estàndard
En els últims anys ha sorgit la convicció que les emocions estan intrínsecament relacionades amb els processos d’aprenentatge que es donen a l’escola i que aquesta té un paper important en el desenvolupament emocionalment saludable de l’alumnat i en el seu benestar.
Al següent enllaç trobareu un article de Rosa López -professora i psicopedagoga- sobre la salut emocional d’infants i adolescents i alguns consells a tenir en compte com a docents.

No perdis de vista la visió dels nens! PART 2

Estàndard

Recomanacions pel treball a l’aula!                              

Organitzar l’aula en funció de la il·luminació, la pissarra, el mobiliari i el material

La il·luminació, afecta diferent a les persones amb discapacitat visual, unes requereixen una il·luminació intensa, natural i directa, uns altres la precisen baixa, artificial i indirecta.

Per tant, alguns dels aspectes a tenir en compte són:

 • La llum natural hauria d’accedir al lloc de treball pel costat contrari de la mà amb la que escriu l’alumne, per evitar les ombres.
 • Si l’aula no té suficient llum natural, cal reforçar amb llum artificial.
 • Evitar que la llum produeixi ombres, enlluernament i lluentor.
 • Si l’alumne utilitza diferents zones de treball, assegurar-nos que la il·luminació sempre sigui l’adequada.

La pissarra. Molts d’aquests alumnes accedeixen millor a la informació a través d’una pissarra digital o a través del seu ordinador portàtil.

Aspectes a tenir en compte:

 • Facilitar l’accés a la informació de la pissarra fent un bon contrast de la informació escrita amb el fons.
 • Utilitzar guix de color blanc en fons negre/verd, o retolador negre en fons blanc.
 • Evitar els reflexes de la pissarra.
 • Assegurar-se que la pissarra està ben neta.

El mobiliari i el material, ha d’estar en un ordre estable i, en cas de canvi, cal informar a l’alumnat.

Aspectes a tenir en compte:

 • Deixar espai suficient per tal que l’alumne es desplaci sense dificultat.
 • Proporcionar una taula i una cadira que li permeti tenir una bona postura corporal.
 • Facilitar a l’alumne d’espai suficient per a poder organitzar el material, ja que aquest acostuma a ser voluminós.

Ubicar adequadament l’alumne

La millor situació és al centre de la primera fila, a prop del mestre i de la pissarra.

Distribuir correctament la informació escrita

Cal seleccionar la informació més important, situar la informació a l’alçada dels ulls i les mans, organitzar per zones per facilitar la localització ràpidament, avisar l’alumne quan s’introdueix o s’elimina informació i elaborar cartells amb la informació necessària de manera simple amb lletra gran.

Verbalitzar tots els detalls de qualsevol situació al centre escolar

Els alumnes perceben la informació visual de forma distorsionada. Per compensar la falta d’informació, el mestre hauria d’explicar i descriure oralment totes les situacions escolars i les característiques de les persones i els objectes.

Anticipar les noves situacions, activitats o espais

Els canvis desorienten als alumnes amb discapacitat visual. És per això que cal explicar amb antelació les variacions de la rutina.

– Respectar el ritme de treball

Aquests alumnes solen presentar un ritme de treball més lent i es cansen amb més facilitat. El mestre ha de respectar-ho i tenir en compte:

 • No reduir els continguts i objectius.
 • Permetre que no copiï els enunciats dels exercicis.
 • Reduir el nombre d’activitats repetitives.
 • Oferir més temps en la realització de les activitats i proves importants.
 • Afavorir la lectura d’alguns textos o llibres mitjançant l’audició.

– Respectar els propis recursos de l’alumnat

El mestre pot dur a terme les següents estratègies:

 • Facilitar que es pugui aixecar o s’apropi a la pissarra per mirar qualsevol informació visual.
 • Donar a l’alumne la fitxa que ha de realitzar per tal que pugui seguir la informació de classe.
 • Permetre l’ús del bolígraf o retolador perquè es vegi més clarament les tasques de producció.

– Procurar que l’alumne tingui les millors condicions en qualsevol situació escolar

El mestre ha de ser responsable:

 • Orientar als altres mestres que intervenen amb l’alumne.
 • Assegurar-se de que sempre està ben situat i sense lluentors.
 • Solicitar ajuda de professionals especialistes davant el dubte.

 

Més informació:  Alumnado con discapacidad visual. Margarita Albertí, Laura Romero. Ed. Graó.

alumne amb discapacitat motriu: l’organització a l’aula I

Estàndard

L’atenció dels alumnes amb discapacitat motriu ha de tenir lloc a dins de l’aula ordinària, proporcionant les ajudes necessàries i possibilitant la participació en els aprenentatges escolars i activitats generals.

Les mesures d’atenció a la diversitat han de formar part de la programació general del grup classe, i són estratègies que ha d’adoptar el professorat de les diferents matèries per ajustar a la programació a les necessitats de l’alumnat. Per a fer les adaptacions, cal tenir en compte:

-          Verificar l’adequació dels objectius.

-          Preveure activitats amb diferents graus de complexitat.

-          Preparar noves activitats, per tal d’incloure aquest alumnat a participar plenament a la vida a l’aula.

-          Avaluar tenint com a referent els continguts i competències recollits a les programacions.

També s’haurà de preveure unes mesures organitzatives de l’aula, tals com:

 1. L’aprenentatge cooperatiu

L’estructura cooperativa suposa organitzar la classe de manera que els alumnes cooperin entre ells per tal d’entendre millor els continguts escolars i per aprendre a treballar en equip.

 1. La intervenció de més d’un professional a l’aula

El tutor/a pot comptar amb l’ajuda d’un especialista a l’aula per tal d’ajudar a afavorir l’autonomia de l’alumne tenint present quines ajudes requereix l’alumne en un moment determinat.

 1. La intervenció dels professionals especialistes

L’atenció especialitzada s’organitza en funció de l’alumne: les seves necessitats i la organització de l’aula.

És important adaptar l’horari per evitar que l’alumne perdi hores en les àrees instrumentals quan està amb especialistes tals com el logopeda, fisioterapeuta,…

 1. Desdoblament del grup en determinades àrees

Es tracta de dividir l’alumnat en grups de treball heterogenis. Al tractar-se de grups reduïts, permeten oferir ajuda més personalitzada.

 1. Treball per racons/tallers

El docent col·loca diversos materials o recursos, amb una intencionalitat educativa i amb uns objectius d’aprenentatge planificats, a diferents espais de l’aula. Constitueix una bona opció per a fomentar l’autonomia, la cooperació i la comunicació entre iguals.

Rossell, C. ; Soro-Camats, E.; Basil, C. (2010) Alumnado cozn discapacidad motriz. Escuelta Inclusiva: alumnos distintos pero no diferentes núm.9. Editorial Graó.

diversitat funcional, la sexualitat portada al cinema

Estàndard

El cinema ofereix interessants possibilitats com a recurs educatiu en contexts d’educació formal. No hem d’oblidar que la comunicació audiovisual cada cop té més pes, no sols en la representació sinó en la construcció de la realitat.

Aquí teniu una selecció de pel·lícules que permeten reflexionar al voltant de la diversitat funcional i la sexualitat:

Imatge

trastorn del llenguatge- PART 3

Estàndard

page0001Per concloure amb l’entrevista sobre el trastorn del llenguatge, us mostrem un esquema que reflecteix els tipus de trastorns associats al llenguatge i la seva classificació.

També us adjuntem un manual, que molt amablement ens han facilitat des del Col·legi Oficial de Logopedes del Principat d’Andorra. Aquest manual, per a pares amb fills amb trastorn específic del llenguatge pot ser de gran utilitat.

ManualTEL2013 (1)

 

Gràcies Neus i Maite per la vostra col·laboració ;)