Qui som?

L’àrea de psicopedagogia té com a missió contribuir a la millora de la qualitat de l’ensenyament impulsant polítiques i accions educatives, en el marc d’una educació inclusiva, per a promoure el desenvolupament de totes les persones implicades, assessorant psicopedagògicament els centres educatius públics del sistema educatiu andorrà i col·laborant en disminuir les barreres a l’aprenentatge i a la participació de tots els alumnes, d’acord amb les línies d’actuació estratègiques impulsades pel ministeri encarregat de l’educació i la legislació vigent.

La voluntat d’aquest bloc és compartir un espai comú  per potenciar els drets de l’alumnat amb diversitat funcional  i alhora col·laborar a reduir o eliminar les barreres per l’aprenentatge i la participació que alguns alumnes  poden trobar a l’escola. Volem  compartir il·lusions, reptes, dubtes i informacions diverses.

Anuncis